به گزارش پایگاه خبری آدینه نو، به نقل از روابط عمومی انتشارات علمی و فرهنگی، معاون بنياد شعر و ادبيات داستاني در مراسم رونمایی از مجموعه داستان های کوتاه جهان که در روز دوشنبه 13 دی ماه از طرف انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد، ادبيات را مقوله اي انسان ساز دانست و گفت: داستان كوتاه محصول مدرنيسم است. این مراسم با حضور محمد علی مهمان نوازان مترجم، مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی، ابراهیم زاهدی مطلق معاون داستان بنیاد شعر و ادبیات داستانی برگزار شد.

در این مراسم مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی، در ابتدای مراسم ضمن تشکر از انتشارات علمی و فرهنگی اشاره کرد انتشار این مجموعه باز کردن دروازه ادبیات ملل به سوی جامعه است. اگر در کارهای مخاطب محور از جمله ترجمه داستان های کوتاه، جذابیت وجود نداشته باشد از حیث توجه خالی است لذا می توان جذابیت را عامل لازم و نه کافی، برای کار ارتباطی دانست.

زاهدی مطلق معاون داستان بنیاد شعر و ادبیات داستانی، گفت داستان کوتاه را محصول عصر مدرنیسم می داند و مسیر ترجمه و انتخاب کتاب، یک مسیر گفتمانی است. و انتخاب کتاب باید بر اساس نیازهای جامعه برای ترجمه صورت پذیرد. و ی در ادامه گفت: ادبیات مقوله قابل احترامی است که انسان ساز است.

محمد علی مهمان نوازان مترجم کتاب در دلیل ملاک و معیار انتخاب داستان ها برای ترجمه گفت اولین وجه انتخاب داستان ها زیبایی داستان و بعد پراکندگی زاویه دید نویسندگان مختلف است. به طوریکه سعی شد در هر مجلد داستان هایی از نویسندگان معاصر، از تمام قاره ها گردآوری شوند. وی ضمن عدم موافقت با انتخاب داستان های بومی برای ترجمه ابراز داشت گستردگی ادبیات اجازه فیلتر کردن مجموعه های داستانی را به ما نمی دهد.


کد خبر: 163 / زمان انتشار: چهارشنبه 15 دی 1395 ساعت 04:40