چرا نواشعری گری در میان اسلام گرایان سیطره یافته است؟

چرا نواشعری گری در میان اسلام گرایان سیطره یافته است؟

نواشعری ها نگاه غیرتاریخی به اسلام دارند به این معنا که اسلام در صورت راستینش بدون نیاز به هیچ امر زائدی می تواند جامعه را از انحطاط نجات داده و به ...
تمدن وارداتی فریبی بیش نیست/ انسان آغاز دارد، پایان ندارد

تمدن وارداتی فریبی بیش نیست/ انسان آغاز دارد، پایان ندارد

دینانی گفت: انسان آغاز دارد، پایان ندارد. هیچ چیز دیگر در این جهان از ملک تا ملکوت نمی توانید پیدا کنید که آغاز و پایانی نداشته باشد. همه چیز آغاز و ...
اجرای همه جانبه

اجرای همه جانبه "طرح سراج" در محلات پایتخت کلید خورد

بازدید و نظارت ستادی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از سرای محلات مناطق ۲۲گانه در قالب "طرح سراج" با حضور مدیر کل سلامت شهرداری به صورت هم ...