بازدید و نظارت ستادی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از سرای محلات مناطق ۲۲گانه در قالب "طرح سراج" با حضور مدیر کل سلامت شهرداری به صورت همه جانبه و فراگیر در منطقه ۱۱ کلید خورد.

به گزارش تحریرنو از روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سمانه زمانی مدیرکل سلامت شهرداری تهران در پی اجرای این طرح، پس از برگزاری جلسه توجیهی با حضور مدیران ارشد، معاونین، شهرداران نواحی و مدیران محلات از برخی محلات منطقه ۱۱ بازدید کرد.

این بازدید در راستای ایجاد تعامل سازنده با تمامی نهادهای مردمی به ویژه شورایاری ها، هیات امنا و مدیران محلات و با هدف بهره گیری از ظرفیت های موجود و تقویت رویکرد محله محوری در طرح سراج (سرای محله ، اقدام جهادی) اجرا شد.

سمانه زمانی مدیرکل سلامت شهرداری تهران در بازدید از سرای محله عباسی، منیریه و امیریه، ضمن گفتگو با دبیر شورایاری مسوولین خانه ها و مدیران محله مسایل و مشکلات سراهای این سه محله را بررسی نمود و در ادامه عزت الله فاضلی معاون اداره کل سلامت از سرای محله فروزش و قلمستان بازدید به عمل آورد.

طی بازدید از سراهای محلات این منطقه مواردی چون زیرساخت ها و فضای کالبدی سرای محله، ساختار مدیریت محله، ماموریت ها و وظایف مدیریت محله، تعهدات شهرداری منطقه و ناحیه، برنامه ها و شرایط سخت افزاری و نرم افزاری و عملکرد خانه های ۱۱گانه مستقر در محلات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

با اجرای طرح سراج، تمامی محلات منطقه ۱۱ طی روزهای آینده مورد بازدید قرار خواهند گرفت.


کد خبر: 73 / زمان انتشار: دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت 19:44