تصویر قدیمی از میدان ولیعصر تهران در سال ۱۳۴۲ و تصویری از سال 1396 را ببینید.
عکس قدیمی میدان ولی عصر تهران
Related image

در زیر با خلاقیت شهرداری تهران امروز یعنی 1396 میدان ولی عصر تهران به این شکل درامده است!

Related image

کد خبر: 1977 / زمان انتشار: دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 15:56