دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زيبايي ایران :
تعيين صلاحيتهاي حرفه اي و اخلاق حرفه اي تسريع گردد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آدینه نو ، دکتر بابک نیکومرام فوق تخصص جراحی پلاستیک بعنوان دبير انجمن در نشست خبری نهمین کنگره رینوپلاستی پیشرفته با بیان اینکه صلاحیت حرفه ای ، يكي از دیگر مشکلات جامعه جراحان پلاستیک است گفت : در سال 1376 قانونی مصوب که به موجب آن سازمان نظام پزشکی موظف شد ظرف مدت 6 ماه صلاحیت های حرفه ای و حوزه كاري پزشکان را تعیین کند اما با گذشت چندین سال هنوز این امر اتفاق نيافتاده است .

وی اظهار کرد : طبق این قانون اگر سازمان نظام پزشکی در موعد مقرر (6 ماه) اقدامی در این زمینه انجام نداد، وزارت بهداشت موظف می شد که این کار را پیگیری کند اما وزارت بهداشت نیز اقدام اساسی تاکنون انجام نداده است البته به تازگی تصمیماتی در این وزارتخانه بخصوص از طرف معاونت اموزشي وزارتخانه برای اجرای این قانون اتخاد شده است كه انجمن ما از اين حركت استقبال خواهد كرد .

دبیر انجمن جراحان پلاستیک ایران با تاکید بر اینکه انجمن جراحان پلاستیک تقاضای اجرای هرچه سریعتر این قانون را دارد،  یادآور شد : قوانین محکمی در این زمینه وجود ندارد و بر اجرای قوانین موجود نیز نظارتی صورت نمی گیرد؛ نابسامانی زیادی در این حوزه وجود دارد و اگر قانون بازدارنده نباشد به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

وی یادآور شد : به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان صورت نمی گیرد، یک پزشک عمومی با توجه أهداف فعاليتي كه در حوضه كاري مشخص تربيت شده اند كه جهت ارتقا و حفظ سلامتي مردم با أرزش ميباشد بدليل عدم اجراي سيستم پزشك خانواده و عدم بكارگيري اين قشر فرهيخته در جايگاه أصلي خود باعث تمايل اين گروه در حوزه هاي ديگر پزشكي كه نيازمند اموزش اكادميك است بدون گواهينامه ها و مجوزهاي قانوني وارد ميشوند. كه اين أمر باعث به خطر أفتأدن سلامت مردم و سلب اعتماد از پزشكان ميگردد.

نیکو مرام تصریح کرد:مشكل ديگري كه وجود دارد تبليغات گمراه كننده و خلاف شئون جامعه پزشكي است كه مسئول نظام مند كردن و كنترل كردن ان سازمان نظام پزشكي و همكاري ديگر نهادهاي رسانه اي و غير رسانه اي ميباشد. كليه پزشكان بايد با صداقت كار كرده و خود را به مردم معرفي نمايند و براي مثال اگر پزشك عمومي و ديگر تخصصهاي پزشكي غير مرتبط كار زيبايي ميكند بايد به درستي خود را به مردم معرفي كرده و بگويد كه پزشك عمومي و يا داراي اين تخصص است در اين صورت تصميم گيري بر عهده مردم خواهد بود ولي نه انكه با عناوين و تبليغات گمراه كننده سعي در جلب بيمار بنمايد و اين حق مردم است كه بتواند پزشك خود را به جهت جراحيهاي زيبايي به درستي انتخاب كند.

وی افزود:در حاليكه تعداد پزشكانيكه اين تبليغات گمراه كننده را انجام ميدهند بسيار اندك ميباشد ولي اين تبليغات باعث مخدوش شدن چهره عمده جامعه پزشكي كه صادقانه در أقصي نقاط  كشور كار ميكنند ميگردد.

دکتر نیکومرام اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی در این سال ها در خصوص كنترل اين تبليغات چندان توانمند عمل نکرده است  و دليل ان تبليغات بيشماري است كه همه ما شاهد ان ميباشيم و دود اين تبليغات به چشم اكثريت پزشكان خدومي ميرود كه صادقانه در اين كشور دارند كار ميكنند. به نظر من حساسيت بيشتري بايد براي جامعه پزشكي قائل شويم. پزشكان براي جلب اعتبار و اعتماد جامعه بايد نسبت به رعايت أصول و نظامات اخلاق حرفه اي رشته عمومي، تخصصي و فوق تخصصي خود پايبند بأشند و براساس اموزشهاي اكادميك و قانوني خود فعاليت نموده كه نظارت بر رفتار و عملكردها بر عهده سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي ميباشد.

دبير انجمن  با اشاره به اینکه حدود 10 درصد از شکایات پزشکی در رابطه با زيبايي مربوط به فوق تخصصان جراحان پلاستیک است، اظهار کرد: جراحی های پلاستیک مانند هر نوع جراحی دیگری ممکن است با عوارضی همراه باشد که جراحان پلاستیک توانایی رفع آن عوارض را دارند اما عوارضی که به دست افراد غیرمتخصص و متخصصين غير مرتبط إيجاد ميشود، بسیار شدیدتر است و دانشی برای رفع این عوارض نیز ندارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر گروه از جامعه پزشکی که در کوریکولوم آنها جراحی بینی مطرح باشد میتوانند این جراحی را انجام دهند گفت : کوریکولوم مشخص میکندکه چه کسی میتواند چه کارهایی را انجام دهد که متاسفانه این کوریکولوم ها هنوز اجرایی نشده اند درحالیکه به نظر ايشان راه پایان دادن به مناقشات حرفه ای ، اجرایی کردن کریکولوم است .

دکتر نیکومرام با تاکید به اینکه هدف کلی این است که بیماران آسیب نبینند و آموزش ها بايد اكادميك در سطح دانشگاه و زير نظر اساتيد و امتحان پايان دوره باشد تصریح کرد : تقاضای انجمن ما تعيين هر چه سريعتر صلاحیتهاي حرفه ای و مرزبندي هاي بين رشته اي است و براي شروع ميتوانند كوريكولوم هر رشته اي را مد نظر قرار دهند و اگر هم كوريكولوم رشته اي اشكال دارد كم كم به اصلاح ان مبادرت ورزند و بالاخره بايد از يك جا اين حركت شروع شود و قانونمند. اگرچه در ابتدا ممكن است نارسا باشد ولي یک قانون بد ، بهتر از بی قانونی است و با گذشت زمان قانون اصلاح خواهد شد و اين باعث اعتبار و اعتماد مردم به پزشكان خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آدینه نو ، دکتر بابک نیکومرام فوق تخصص جراحی پلاستیک بعنوان دبير انجمن در نشست خبری نهمین کنگره رینوپلاستی پیشرفته با بیان اینکه صلاحیت حرفه ای ، يكي از دیگر مشکلات جامعه جراحان پلاستیک است گفت : در سال 1376 قانونی مصوب که به موجب آن سازمان نظام پزشکی موظف شد ظرف مدت 6 ماه صلاحیت های حرفه ای و حوزه كاري پزشکان را تعیین کند اما با گذشت چندین سال هنوز این امر اتفاق نيافتاده است.

وی اظهار کرد : طبق این قانون اگر سازمان نظام پزشکی در موعد مقرر (6 ماه) اقدامی در این زمینه انجام نداد، وزارت بهداشت موظف می شد که این کار را پیگیری کند اما وزارت بهداشت نیز اقدام اساسی تاکنون انجام نداده است البته به تازگی تصمیماتی در این وزارتخانه بخصوص از طرف معاونت اموزشي وزارتخانه برای اجرای این قانون اتخاد شده است كه انجمن ما از اين حركت استقبال خواهد كرد.

دبیر انجمن جراحان پلاستیک ایران با تاکید بر اینکه انجمن جراحان پلاستیک تقاضای اجرای هرچه سریعتر این قانون را دارد،  یادآور شد : قوانین محکمی در این زمینه وجود ندارد و بر اجرای قوانین موجود نیز نظارتی صورت نمی گیرد؛ نابسامانی زیادی در این حوزه وجود دارد و اگر قانون بازدارنده نباشد به نتیجه مطلوب نمی رسیم.

وی یادآور شد : به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان صورت نمی گیرد، یک پزشک عمومی با توجه أهداف فعاليتي كه در حوضه كاري مشخص تربيت شده اند كه جهت ارتقا و حفظ سلامتي مردم با أرزش ميباشد بدليل عدم اجراي سيستم پزشك خانواده و عدم بكارگيري اين قشر فرهيخته در جايگاه أصلي خود باعث تمايل اين گروه در حوزه هاي ديگر پزشكي كه نيازمند اموزش اكادميك است بدون گواهينامه ها و مجوزهاي قانوني وارد ميشوند. كه اين أمر باعث به خطر أفتأدن سلامت مردم و سلب اعتماد از پزشكان ميگردد.

نیکو مرام تصریح کرد:مشكل ديگري كه وجود دارد تبليغات گمراه كننده و خلاف شئون جامعه پزشكي است كه مسئول نظام مند كردن و كنترل كردن ان سازمان نظام پزشكي و همكاري ديگر نهادهاي رسانه اي و غير رسانه اي ميباشد. كليه پزشكان بايد با صداقت كار كرده و خود را به مردم معرفي نمايند و براي مثال اگر پزشك عمومي و ديگر تخصصهاي پزشكي غير مرتبط كار زيبايي ميكند بايد به درستي خود را به مردم معرفي كرده و بگويد كه پزشك عمومي و يا داراي اين تخصص است در اين صورت تصميم گيري بر عهده مردم خواهد بود ولي نه انكه با عناوين و تبليغات گمراه كننده سعي در جلب بيمار بنمايد و اين حق مردم است كه بتواند پزشك خود را به جهت جراحيهاي زيبايي به درستي انتخاب كند.

وی افزود:در حاليكه تعداد پزشكانيكه اين تبليغات گمراه كننده را انجام ميدهند بسيار اندك ميباشد ولي اين تبليغات باعث مخدوش شدن چهره عمده جامعه پزشكي كه صادقانه در أقصي نقاط  كشور كار ميكنند ميگردد.

دکتر نیکومرام اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی در این سال ها در خصوص كنترل اين تبليغات چندان توانمند عمل نکرده است  و دليل ان تبليغات بيشماري است كه همه ما شاهد ان ميباشيم و دود اين تبليغات به چشم اكثريت پزشكان خدومي ميرود كه صادقانه در اين كشور دارند كار ميكنند. به نظر من حساسيت بيشتري بايد براي جامعه پزشكي قائل شويم. پزشكان براي جلب اعتبار و اعتماد جامعه بايد نسبت به رعايت أصول و نظامات اخلاق حرفه اي رشته عمومي، تخصصي و فوق تخصصي خود پايبند بأشند و براساس اموزشهاي اكادميك و قانوني خود فعاليت نموده كه نظارت بر رفتار و عملكردها بر عهده سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي ميباشد.

دبير انجمن  با اشاره به اینکه حدود 10 درصد از شکایات پزشکی در رابطه با زيبايي مربوط به فوق تخصصان جراحان پلاستیک است، اظهار کرد: جراحی های پلاستیک مانند هر نوع جراحی دیگری ممکن است با عوارضی همراه باشد که جراحان پلاستیک توانایی رفع آن عوارض را دارند اما عوارضی که به دست افراد غیرمتخصص و متخصصين غير مرتبط إيجاد ميشود، بسیار شدیدتر است و دانشی برای رفع این عوارض نیز ندارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر گروه از جامعه پزشکی که در کوریکولوم آنها جراحی بینی مطرح باشد میتوانند این جراحی را انجام دهند گفت : کوریکولوم مشخص میکندکه چه کسی میتواند چه کارهایی را انجام دهد که متاسفانه این کوریکولوم ها هنوز اجرایی نشده اند درحالیکه به نظر ايشان راه پایان دادن به مناقشات حرفه ای ، اجرایی کردن کریکولوم است .

دکتر نیکومرام با تاکید به اینکه هدف کلی این است که بیماران آسیب نبینند و آموزش ها بايد اكادميك در سطح دانشگاه و زير نظر اساتيد و امتحان پايان دوره باشد تصریح کرد : تقاضای انجمن ما تعيين هر چه سريعتر صلاحیتهاي حرفه ای و مرزبندي هاي بين رشته اي است و براي شروع ميتوانند كوريكولوم هر رشته اي را مد نظر قرار دهند و اگر هم كوريكولوم رشته اي أشكال دارد كم كم به إصلاح ان مبادرت ورزند و بالاخره بايد از يك جا اين حركت شروع شود و قانونمند. اگرچه در ابتدا ممكن است نارسا باشد ولي یک قانون بد ، بهتر از بی قانونی است و با گذشت زمان قانون اصلاح خواهد شد و اين باعث اعتبار و اعتماد مردم به پزشكان خواهد شد.


کد خبر: 101 / زمان انتشار: پنجشنبه 27 آبان 1395 ساعت 17:12